Organisers


LINCE 301
(zonder inzetbakjes)
D 180 x B 245 x H 55 mm
Verpakking: 12 st./karton
Kleuren:
Organiser kleuren 01

LINCE 302
(zonder inzetbakjes)
D 253 x B 323 x H 55 mm
Verpakking: 12 st./karton
Kleuren:
Organiser kleuren 01

Organisers LINCE 302 zonder inzetbakjes

LINCE 301/1
(met uitneembare inzetbakjes)
D 180 x B 245 x H 55 mm
Verpakking: 12 st./karton
Kleuren:
Organiser kleuren 01

Organisers LINCE 301-1 met uitneembare inzetbakjes

LINCE 302/1
(met uitneembare inzetbakjes)
D 253 x B 323 x H 55 mm
Verpakking: 12 st./karton
Kleuren:
Organiser kleuren 01

Organisers LINCE 302-1 met uitneembare inzetbakjes

APE
APE 501 – 55 x 50 x H 45 mm
APE 502 – 110 x 50 x H 45 mm
APE 503 – 165 x 50 x H 45 mm
APE 504 – 110 x 100 x H 45 mm

Organisers APE 501 APE 502 APE 503 APE 504

LINCE 305
(met uitneembare verdelingen)
D 125 x B 230 x H 35 mm
Verpakking: 20 st./karton
Kleuren: (transparant)
Transparant

Organisers LINCE 305 met uitneembare verdelingen

LINCE 306
(met uitneembare verdelingen)
D 186 x B 292 x H 42 mm
Verpakking: 20 st./karton
Kleuren: (transparant)
Transparant

Organisers LINCE 306 (met uitneembare verdelingen)

LINCE 307
(met uitneembare verdelingen)
D 234 x B 382 x H 48 mm
Verpakking: 10 st./karton
Kleuren: (transparant)
Transparant

Organisers LINCE 307 met uitneembare verdelingen

LINCE 310
(met vaste indeling)
D 180 x B 243 x H 40 mm
Verpakking: 20 st./karton
Kleuren:
Zwart

LINCE 311
(met vaste indeling)
D 250 x B 330 x H 53 mm
Verpakking: 10 st./karton
Kleuren:
Zwart

Organisers LINCE 311 met vaste indeling

LINCE 312
(met uitneembare verdelingen)
D 305 x B 305 x H 62 mm
Verpakking: 8 st./karton
Kleuren:
Zwart

Organisers LINCE 312 met uitneembare verdelingen

LINCE 313
(met uitneembare verdelingen)
D 325 x B 510 x H 65 mm
Verpakking: 8 st./karton
Kleuren:
Zwart

Organisers LINCE 313 met uitneembare verdelingen

LINCE 314
(met uitneembare inzetbakjes)
D 350 x B 420 x H 60 mm
Verpakking: 8 st./karton
Kleuren:
Zwart

Organisers LINCE 314 met uitneembare inzetbakjes

APE 314/A – 55 x 39 x H 53 mm
APE 314/B – 80 x 55 x H 53 mm
APE 314/C – 110 x 80 x H 53 mm

Organisers APE 314-A APE 314-B APE 314-C

LINCE 320/66
(zonder inzetbakjes)
LINCE 321/66
(met inzetbakjes 507/12 – 508/6 – 509/3 – 510/2)
D 330 x B 440 x H 66 mm
Verpakking: 6 st./karton
Kleuren:
Organiser kleuren 02

Organisers LINCE 320-66 zonder inzetbakjes LINCE 321-66 met inzetbakjes

LINCE 330/100
(zonder inzetbakjes)
LINCE 331/100
(met inzetbakjes 507/12 – 508/6 – 509/3
en 510/2 op de bodem en met inzetbakjes
505/24 en 506/12 op de uitneembare plaat)
D 330 x B 440 x H 100 mm
Verpakking: 4 st./karton
Kleuren:
Organiser kleuren 02

Organisers LINCE 330-100 zonder inzetbakjes LINCE 331-100 met inzetbakjes
Organisers 01

APE 505
50,5 x 50,5 x H 32 mm

APE 505
50,5 x 101 x H32 mm

APE 505
50,5 x 50,5 x H 62 mm

APE 508
50,5 x 101 x H 63 mm

APE 509
101 x 101 x H 63 mm

APE 510
101 x 152 x H 63 mm

APE 511
101 x 202 x H 63 mm

APE 512
101 x 304 x H 63 mm

APE 512
202 x 304 x H 63 mm